Echtscheidingsbemiddeling

Consensus Echtscheidingsbemiddeling en Mediation

Samen trouwen, samen scheiden! Echtscheidingsbemiddeling is een manier om beide partijen in een echtscheiding zo goed mogelijk te begeleiden. Het blijkt voor de betrokkenen bij een echtscheiding vaak ''de'' manier om uit elkaar te gaan. Gebleken is dat veel problemen die bij een echtscheiding spelen, via bemiddeling kunnen worden gemiddeld of opgelost. Echtscheidingsbemiddeling is dan ook niet bedoeld om het huwelijk te herstellen. De echtscheiding staat vast.

Een dergelijk emotioneel proces vergt veel mensenkennis van de bemiddelaar. Onze echtscheidingsbemiddelaars Rob Senders en Hans Verbruggen bezitten niet alleen de deskundigheid omtrent de juridische, financiële en fiscale aspecten bij een echtscheiding, maar hebben ook de autoriteit en het vermogen om boven de partijen te staan en vaak verstoorde relaties toch samen te brengen. Gezamenlijk naar oplossingen zoeken, zonder daarbij de conflicten, die nu eenmaal bij een echtscheiding horen, verder te vergroten. Respect voor elkaar en elkaars mening is een belangrijk onderdeel. Zijn er kinderen bij betrokken dan zal het voor hen zo goed mogelijk geregeld moeten worden, zij hebben immers niet gekozen voor de scheiding. De afspraken over de kinderen leggen we vast in het ouderschapsplan.

Dit zal veelal voor partijen bevredigender zijn dan de procedure via twee advocaten of de beslissing van een rechter. Het gevolg kan zijn dat er bij één van de partijen een gevoel achterblijft van onrechtvaardigheid.


Wij gaan uit van het feit dat er een leven is na de echtscheiding!

Consensus is MfN geregistreerd en opgenomen in het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (R.F.E.A.)      
     


Klik op het logo om naar onze site te gaan

                                                                               .